Vakfımız


Hakkında

01.11.1960 tarihinde özel sandık olarak, iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm hallerinde Vakıf Senedinde yazılı esaslar dahilinde, gerekli sosyal yardımların yapılması amacı ile kurulmuş olan Sandığımızın sağladığı olanaklardan, hizmet sözleşmesine bağlı olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş. ’de ve Vakıf kadrosunda çalışanlar yararlanır. Personelin Bankaya giriş tarihi itibariyle doğal üyesi olduğu Sandığımız, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun (SSK) geçici 20. Maddesine göre faaliyette bulunmakta ve Sosyal Sigortalar Kanununun sağladığı olanakları sağlamaktadır. Üyelerimize sağladığımız olanaklar, kanun gereği S.S.K. yardımlarından az olamaz. Nitekim sağlık yardımlarımız S.S.K. ortalamalarının 2 katı civarında gerçekleşmektedir.

 

Vakıf Senedimizin 14. Maddesinde; Sandığın Yönetim Kurulunca yönetildiği ve sorumlulukların Anonim Şirketler Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu hakkındaki kanuni hükümlere tabi olduğu belirtilmişse de; bir Vakıf olarak, Vakıf Murakabesi içinde, Vakfımızın zarara uğratılmaması hususu önemle dikkate alınmaktadır.

 

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Denetim Kurulu üyelerimiz 3 yılda bir yapılan seçimlerde belirlenmektedir.

 

Seçimle gelen 3 Yönetim Kurulu üyesinin biri; emekli üyelerimiz arasından seçilmektedir.

 

Ayrıca, 2 Yönetim Kurulu üyemiz de, Banka Yönetim Kurulunca seçilmektedir.

 

Banka Yönetim Kurulu; Genel Kurulda seçilen bir denetçi üyeye ilave olarak, ayrıca bir de Denetçi seçmektedir.

Top